در صورتی که اولین بار از سامانه استفاده میکنید، نام کاربری و گذرواژه همان کد ملی شما خواهد بود